Contact kan alleen via Whatsapp:
06-46441731

Juridisch advies

Adviesbureau Skandara neemt onder andere bezwaar- en beroepszaken in behandeling. Hieronder een aantal zaken die wij – na overleg – in behandeling kunnen nemen:

-Bezwaar en beroep tegen belastingaanslagen;
-Bezwaar en beroep tegen belastingboeten (verzuim- en vergrijpboeten);
-Bezwaar en beroep tegen besluiten van de Belastingdienst/Toeslagen (bijv. terugbetalen van zorg- of huurtoeslag);
-Bezwaar en beroep tegen boetes die zijn opgelegd door de Belastingdienst/Toeslagen;
-Bezwaar en beroep tegen Mulderbeschikkingen (verkeersboetes herkenbaar aan een M rechtsbovenaan);
-Verzetschrift tegen (fiscale) strafbeschikkingen;
-Bezwaar en beroep tegen boetes die zijn opgelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
-Bezwaar en beroep tegen boetes die zijn opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
-Bezwaar en beroep tegen een besluit tot terugbetalen van een uitkering of studiefinanciering;
-Bezwaar en beroep tegen een boete die is opgelegd naar aanleiding van teveel ontvangen uitkering of studiefinanciering;
-Indienen van klachten tegen de politie bij onbehoorlijk en/of onprofessioneel politieoptreden.

Onze dienstverlening is niet beperkt tot hetgeen hierboven is genoemd. Wij kunnen in allerlei soorten zaken als rechtsbijstandverlener optreden. Neem hiervoor contact met ons op via Whatsapp (06-46441731) en leg de casus duidelijk voor, zodat wij kunnen bekijken wat we voor je kunnen betekenen.